Algemene voorwaarden retreat van Amudra Madhura  zie :  https://amudramadhura.com/algemene-voorwaarden/

Daarnaast gelden voor de retreat de volgende extra voorwaarden: 

 1. The Pranic Awakening Program en Amudra Madhura kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de deelnemer die voortvloeien uit deelname aan onze retreat. De deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

 3. De deelnemer blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

 4. The Pranic Awakening Program heeft het recht de retreat te annuleren of de locatie te veranderen (in hetzelfde land) indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van Amudra Madhura of overmacht. In geval van totale annulering door ons heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 5. The Pranic Awakening Program heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van het retreat. Indien het bedrag reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door ons.

 6. Door het invullen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. De deelnemer verklaart hierbij ook alle vragen op de questionnaire naar waarheid te hebben ingevuld.

 7. Wij adviseren de deelnemer om een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

 8. De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Ook dient de deelnemer melding te maken van eventuele beperkingen of medicatie gebruik. De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan Amudra.

 9. De deelnemer zal alle aanwijzingen opvolgen die aangegeven worden door de leiding als het over je persoonlijke gezondheid gaat. Dit heeft betrekking tot het eerder of meer gaan drinken van water of sappen tijdens de retreat om te voorkomen dat je teveel verzwakt of afvalt. Doe je dit niet dan kun je het programma niet langer volgen en zal je de locatie moeten verlaten.

 10. Respecteer altijd de locatie en de spullen van anderen op de plaats waar de retreat georganiseerd wordt.

 

   

  Datum: maart 2018