Privacyverklaring

 

Pranic Awakening, gevestigd aan de Vogelenzang 8 te Oude Tonge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
www.pranic-awakening.com
Vogelenzang 8

3255AW Oude Tonge
Tel: +31633104391

pranic.awakening@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pranic Awakening verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens de intake of invult op de vragenlijst, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pranic.awakening@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Minderjarige worden nooit geaccepteerd in 1 van onze activiteiten zonder schriftelijke toestemming van de ouders of voogd

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pranic Awakennig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Pranic Awakening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Pranic Awakening kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare daden/gedragingen jegens Pranic Awakening, haar klanten en/of haar directie/medewerkers. Ook kan Pranic Awakening deze gegevens gebruiken om deel te nemen aan een waarschuwingssysteem/frauderegister indien daartoe aanleiding is.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u al dan niet op basis van een selectie per e-mail te informeren over interessante aanbiedingen en/of diensten van Pranic Awakening en/of haar commerciële partners. Indien u geen commerciële informatie (meer) wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te versturen met daarin uw NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens naar pranic.awakening@gmail.com

 

 

Gebruik van cookies

 • Bij elk bezoek aan de website wordt automatisch het IP-adres herkent. Pranic Awakening bewaart en gebruikt deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina`s, en bekeken/niet bekeken pagina`s te kunnen analyseren en aan de hand daarvan de website te optimaliseren.
 • Aan de hand van bovenstaande analyse kan Pranic Awakening u informeren over aanbiedingen en/of productinformatie die u interessant zou kunnen vinden. Ook kunnen wij aan de hand van deze informatie de functionaliteiten en de inhoud van de site en e-mail correspondentie optimaliseren.
 • Voor eventuele gepersonaliseerde aanbiedingen maken wij gebruik van de diensten van derden. U verklaart zich ermee akkoord dat deze derden partijen op vertrouwelijke basis over uw persoonsgegevens beschikken en u wellicht met algemene en/of gepersonaliseerde informatie/aanbiedingen benaderen.
 • Met het oog op het optimaliseren van onze website en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen en/of producten, worden via de site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website automatisch naar uw computer wordt verstuurd. Deze cookies zorgen ervoor dat u bij herhaalde bezoeken aan onze website niet meerdere malen dezelfde gegevens hoeft in te vullen en/of dezelfde informatie te zien krijgt. Deze cookies zijn enkel en alleen voor het optimaliseren van uw gebruiksgemak en dient u te accepteren bij uw eerste bezoek aan de site.
 • www.pranic-awakening.com is de domeinnaam van de site die de cookies doorgeeft. Op dit moment kunnen de meeste browsers dusdanig worden ingesteld dat u op de hoogte wordt gesteld indien er een cookie naar u wordt verstuurd. U heeft dan ook de optie deze cookies te weigeren. Onder de rubriek `Help` in de toolbar van uw browser vindt u instructies omtrent het gebruik en de eventuele weigering van cookies. Indien u de ontvangst van cookies blokkeert kunt u de site nog bezoeken, het kan echter voorkomen dat bepaalde elementen/diensten van de site niet optimaal functioneren. Het uitschakelen/blokkeren van cookies beperkt uw gebruiksgemak bij het bezoeken van onze site en het plaatsen van bestellingen.

 

Facebook, Instagram, Youtube en overige media
Op onze website hebben wij knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen via de sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door die partijen zelf. Deze code vindt plaats onder een cookie (zie hierboven).

Men kan de privacyverklaring (welke regelmatig kan wijzigen) van deze bedrijven doorlezen, om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Deze gegevens verkrijgen zij door deze cookies.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pranic Awakening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren, ook in verband met onze verplichting richting de belastingdienst, een minimale termijn van 7 jaar en maximaal 25 jaar.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pranic Awakening en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pranic.awakening@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pranic Awakening wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pranic Awakening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via pranic.awakening@gmail.com

Maart 2018